Що таке NF ?

Знак NF (Norme française) - це колективний знак сертифікації, що підтверджу...